Fabricació d'embarcacions

LLAGUT NORFEU 25
LLAÜD NORFEU 25
LLAGUT NORFEU 25 PESCADOR
LLAÜD NORFEU 25 PESCADOR
CATAMARA DE PASSATGE
CATAMARA DE PASSATGE
MONOCASC DE PASSATGE
MONOCASC DE PASSATGE
LLAUT CABINADO NORFEU 30
LLAÜT CABINADO NORFEU 30
LLAUD NORFEU 35
LLAUD NORFEU 35